Sık Sorulan Sorular

Evet. 12 Ocak 2017 tarihinden sonra gayrımenkul satın alanlar Türk vatandaşlığı kazanabilirler.

12 Ocak 2017 ile 18 Eylül 2018 tarihleri arasında satın alınan gayrımenkulün asgari tutarının 1 milyon TL olması gerekmektedir.

19 Eylül 2018 tarihinden sonra satın alınan gayrımenkulün değerinin ise en 250 bin ABD Doları olması gerekmektedir.

Bunun için, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tayin edilen resmi Değerleme Kurumlarından “Gayrımenkul Değerleme Raporu” alınması gerekir.

Gayrimenkul Değerleme Raporu’nun, Türk vatandaşlığı’na başvuru süresinden en fazla 3 ay önce alınmış olması gerekir. Sözkonusu Rapor, vatandaşlık başvuru işlemlerinin tamamlanmasına kadar geçerli kabul edilir.

Hayır. Tapu Belgesi’ne yazılan gayrimenkul değeri, Gayrimenkul Değerleme Raporu’nda belirtilen değerden düşük olamaz. Bu iki değer arasında fark olması halinde, Türk vatandaşlığı başvurusunun olumlu sonuçlanması mümkün olmaz.

Doların değişim değeri, gayrımenkulün satın alındığı tarihteki Merkez Bankası Dolar döviz kuru baz alınarak hesaplanır.

Hayır, olamaz. 250.000 Dolar’dan düşük değerde gayrımenkul satın alanlar Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunamazlar.

Hayır. Gayrımenkul değerinin banka kanalıyla, alıcının hesabından, satıcının hesabına havale edilmesi gerekmektedir.

Gayrımenkulü satın alan kişiden banka vasıtasıyla yaptığı havalenin belgeyle ispatı talep edilir.

Hayır. Bir yabancıdan alınan gayrımenkul ile Türk vatandaşlığına başvuruda bulunulamaz. Gayrımenkulün bir Türk vatandaşı kişiden veya firmadan satın alınması zaruridir.

Hayır. 12 Ocak 2017 tarihinden önce satın alınmış bir gayrımenkulü, o tarihten sonra satıp (velev ki eş ve çocuklara olsun) sonra tekrar satın almak yoluyla Türk vatandaşlığına başvuru yapılamaz.

Taksit tutarlarının her biri minimum 250.000 Dolar olması durumunda başvuru yapılabilir. Taksit tutarlarının bu değerden düşük olması halinde vatandaşlık başvurusunda bulunulamaz.

Hayır. Satın alınan gayrımenkul 3 yıldan önce satılamaz. Bu husus bir taahhüt olarak Tapu Belgesine dercedilir.

Evet. Eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız sizinle birlikte Türk vatandaşlığını kazanırlar.

Evet. Satın alınan gayrımenkullerin toplam değerlerinin 250.000 Dolar olması şartıyla ve hepsinin belgelerinin aynı dosyada toplanması kaydıyla birden fazla gayrımenkul satın alınabilir.

Türk resmi kurumları her bir başvuru sahibinin dosyasını ayrı ayrı inceler. Tüm şartları karşılayan dosya sahiplerine Türk Vatandaşlığı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile verilir.

Evet. Asgari 250.000 Dolar olması kaydıyla her türlü gayrımenkul (mesken, daire, tarla, arsa, ticari işyeri v.b.) satın alınabilir.

Eğer ki o gayrımenkulü 12 Ocak 2017 tarihinden önce almışsanız, anılan Kanun çerçevesinde Türk Vatandaşlığına başvuramazsınız.

Eğer ki, gayrımenkulünüzü 12 Ocak 2017 ile 18 Eylül 2018 tarihleri arasında satın almışsanızi anılan gayrımenkulün asgari değerinin 1 milyon Dolar olması gerekmektedir.

Eğer ki, gayrımenkulünüzü 19 Eylül 2018 tarihinden sonra satın almışsanız, sözkonusu gayrımenkülün değerinin minimum 250.000 Dolar olması gerekmektedir.

Halihazırda Suriye Vatandaşlarının Türkiye’den gayrımenkul satın almaları mümkün olmadığından, bu yöntemle Türk vatandaşlığına başvurmaları imkanı bulunmamaktadır. Ancak Suriye vatandaşları aşağıda belirtilen diğer yöntemlerle Türk Vatandaşlığı başvuru yapabilirler.

  • Minimum 500.000 Dolar değerinde sabit yatırım yapılması
  • Minimum 50 Türk vatandaşı çalışan istihdam eden işyeri satın alınması
  • Türk Bankalarına, 3 yıl içinde çekmemek şartıyla, minimum 500.000 Dolar tutarında mevduat yatırılması

Türk vatandaşlığının kazanıldığı tarihte 22 yaşına girilmiş ise, kişi zorunlu askerlik görevinden muaf tutulur.

18 Yaşından büyük her bir çocuk için ayrı vatandaşlığa başvuru dosyaları hazırlanması gerekir. Her bir çocuk için vatandaşlığa başvurma şartları ayrı ayrı işletilir.

Evet. Türk Vatandaşlığını kazanmanız asli vatandaşlığınızdan feragat etmenizi gerektirmez.

Evet verebilirsiniz. Burada önemli olan gayrımenkulün 3 yıl içerisinde satılmamasıdır.

Yabancının ikamet izninin neye istinaden alındığı önem taşımaktadır. Turizm, eğitim, aile ikameti vb. gerekçelerle alınan ikamet izinleri ile vatandaşlık başvuruları yapılamamaktadır. Yalnızca j bendi kapsamında ikamet izni olanlar vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Yatırımcının j bendi kapsamında ikamet izni alması yeterlidir. Aile bireylerinin de j bendi kapsamında ikamet alması gerekmemektedir.

Yatırımcı vekaletname vererek tüm süreci avukatları aracılığı ile yürütebilir. Yalnızca j bendi kapsamında ikamet izni için başvuru esnasında bizzat katılımı gerekmektedir. Ancak güvene dayalı bir işlem olduğundan dolayı vekaletnamenin işinde uzman ve güvenilir kişilere verilmesi gerekmektedir.

Yatırımcılar hakkında güvenlik araştırması yapılmakta, kamu sağlığı ve güvenliğine tehdit oluşturabilecek bir birey olup olmadıkları incelenmektedir. Eksik tutarda veya yanlış yatırımlar yapılmaması, güvenlik soruşturmasını geçmesi, kamu sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturmaması halinde vatandaşlık kazanılmaktadır.

Halihazırda Türkiye’de bulunan paranız ile söz konusu yatırımları yapmanıza engel bir durum bulunmamaktadır.

Yatırım yapıldıktan sonra gerekli taahhüt ve bloke işlemleri vekaletname verildiği takdirde danışmanlar tarafından yürütülebilmektedir. Sürecin sağlıklı ve güvenilir şekilde ilerleyebilmesi için, güvene dayalı bu işlemlerin yetkili avukatlar tarafından yapılması gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Büyüteç Gayrımenkul olarak yatırımcılar tarafından yapılacak olan yatırımlar talebe göre incelenmekte, ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında değerlendirilmektedir. İkamet izni ve vatandaşlık başvuruları için tüm süreç tarafımızca hızlı ve güvenilir şekilde takip edilmektedir.

Ofisimiz ile irtibata geçerek yatırım ve/veya vatandaşlık sürecinin sonuna kadar konusunda uzman avukat ve danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Gönder
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by
Türkçe Arapça English Chinese Russian