Türkiye'de Gayrimenkul Alım & Satım ProsedürüTürkiye’de gayrimenkul edinme prosedürü, her ne kadar yerli ve yabancılar için büyük benzerlik gösterse de yabancıların statülerinden dolayı tabi oldukları ekstra işlemler mevcuttur. Bu işlemler büyük oranda, sicil yoklaması, gayrimenkulün bölge araştırması ve tercüme hizmetlerinde yoğunlaşmaktadır.

Büyüteç Danışmanlık, konusunda uzman personeliyle, bu süreçleri sizler için kolaylaştırmakta ve tapunuzu en hızlı ve kolay şekilde edinmenizi sağlamaktadır.

Yasal Prosedür

Bir yabancı vatandaşın satın almayı planladığı, mülkün satın alıma müsait olup olmadığıyla ilgili açıklayıcı bilgiler; İlgili ülke büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımız veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yoluyla elde edilebilir.

Yasal müsaadeler içinde olmak koşuluyla, yabancı vatandaşlar, ev, arsa, ticari mülk, arazi v.s satın alımında bulunabilir.

Üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan boş arazi veya arsa satın alımında bulunacak yabancı vatandaşların; ilgili arsa/araziye planladıkları yapının projesini en geç 2 yıl içinde ilgili kurumlara iletmeleri gerekmektedir.

1.SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ:

Türkiye kanunları, bir gayrimenkulün sahipliğinin ancak, yetkili kurumlar önünde, tapu devriyle el değiştirebileceğini söyler.

Ayrıca, noter kanalıyla yapılan satış vaadi sözleşmesiyle de, mülkiyet el değiştirebilir ama satış vaadi sözleşmesiyle devredilemeyecek mülkler, bu sözleşme yapılsa bile devredilemez.

2.PROSEDÜRÜN UYGULAMASI:

Mülk almayı planlayan ülke vatandaşı, üzerinde kısıtlama olmayan bir ülke vatandaşı ise satın alım yapabilir. Şöyle ki; mütekabiliyet anlaşması uyarınca, bazı ülke vatandaşları ülkemizden gayrimenkul alımı hakkına sahip değillerdir. Böyle durumda olan ülke vatandaşları, satım alım işlemi yapamazlar.

Başvuru

Mülk sahibi veya noter vasıtasıyla resmi olarak yetkilendirdiği yasal temsilcisi, Tapu dairesine ön başvuruda bulunup, işleminin havalesini gerçekleştirecektir. Dairenin iş yoğunluğuna göre, aynı gün öğleden sonra veya ertesi gün işleme alınıp süreç başlatılır.

Sürecin başlamasıyla birlikte, Tapu dairesi gerekli incelemeleri yapar ve tapu devrinin tamamlanması onaylanırsa, gayrimenkulün rayiç bedeline orantılı tapu harcının ve döner sermaye harcının yatırılmasını ister. Bu harçların yatırılması ve ilgili makbuzların tapu dairesine ibrazıyla birlikte, imza aşmasına gelinir. Taraflar ve eğer gerekliyse yeminli bir tercüman eşliğinde ve Tapu dairesi memurunun nezaretinde, alım-satım işlemi taraflarca onaylanır ve imza edilir.

Böylece yeni tapu, alıcının adına çıkar ve tapu kayıtlarına tescil edilmiş olur.

Gerekli Evraklar

Gayrimenkulün tapusu ve ilgili tüm konum ve koordinat bilgileri.
Kimlik belgesi veya pasaport. Yabancı ise, resmi tercümesiyle birlikte.
Emlak rayiç bedeli. Emlak’ın bulunduğu yer belediyesinden alınmaktadır.
Zorunlu deprem sigortası, DASK poliçesi.
Satıcından 1 adet ve alıcıdan 2 adet olmak üzere, son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflar.
Eğer vekâletname ile işlem yapılıyorsa ve vekâletname yurtdışından gelmiş ise, orijinaliyle birlikte apostilli resmi tercümesi de, işlemlere eklenmek zorundadır.
Eğer taraflardan bir Türkçe bilmiyorsa veya anlamıyorsa, yeminli bir tercümanın, işlemlere eşlik edip onaylaması gerekmektedir.

Yurtdışında Hazırlatılan Vekaletnamelerin Taşıması Gereken Özellikler

 

Yurtdışından getirilen vekâletnameler, bazı unsurları içermek zorundadır.

Dolayısıyla, Türkiye’nin yurtdışı temsilciliklerinde, büyükelçilik, konsolosluk, hazırlatılan vekâletnameler bu şartları sağlamakta ve üstelik tercümeye de gerek kalmamaktadır. Bu kurumlar dışında düzenletilen vekâletnamelerin apostilli ve resmi tercümesiyle birlikte sunulması kanuni zorunluluktur.

Büyüteç Danışmanlık, tüm bu süreçleri, tecrübeli personelleriyle takip eder ve sizlere ihtiyaç duyduğunuz profesyonel desteği sağlar.

Hemen Başvurun!

Gönder
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by
Türkçe Arapça English Chinese Russian